Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Tong Sing Kong,Gary

Co.

TGIF


    This profile hasn't been updated.