Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Chan Yau-kin, Alan


    This profile hasn't been updated.