Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Fung Siu-kuen, Maggie


    This profile hasn't been updated.