Menu

The Hong Kong Designers Association

was founded in 1972. We are the biggest
designers association in Hong Kong

Tsang Hok-shing, Gabriel


    This profile hasn't been updated.